Neuron Cube szkolenia grafika 3d logo

KURSY SPECJALISTYCZNE

Animacja 3D, animacja postaci - szkolenie kierunkowe 

Kursy dedykowane są osobom szczególnie zainteresowanym rozwijaniem swoich umiejętności w kierunku animacji postaci.

Szkolenie złożone jest z części teoretycznej i obszernej części praktycznej, kładącej nacisk na rozwijanie warsztatu animacyjnego.

Szkolenie prowadzone jest przez Jana Barcickiego - animatora postaci z wieloletnim doświadczeniem w projektach komercyjnych.

Czas trwania: 36h/ 12 spotkań / 3 mies.

Możliwy tryb weekendowy (do 8h/dzień)

Grupy od 4. do 6. osób

Cena: 1199zł mies.  / 3590 zł za cały kurs

Każdy uczestnik może korzystać z edukacyjnej wersji oprogramowania w domu.

Szczegóły kursu:

 • zaawansowane użycie layoutu animation,

 • zaawansowane użycie narzędzi do animacji (Graph Editor, Dope Shit, Camera Sequencer),

 • zaawansowane metody kluczowania i edycji kluczy animacyjnych,

 • pipeline produkcji filmów animowanych,

 • animacja postaci - wprowadzenie,

 • zagadnienia "Inverse Kinematic" i "Forwarded kinematic",

 • zagadnienia: pozy kluczowe, kolejność ustawiania elementów ciała, 

 • środek ciężkości postaci, podstawa stóp, równowaga,

 • timing,

 • ćwiczenia animacji "IDLE",

 • ćwiczenia z animacji dynamicznej,

 • cykl chodu i cykl biegu - jak prawidłowo animować,

 • korzystanie z referencji animacyjnych,

 • zasady animacji Walt'a Disney'a,

 • acting, przekazywanie emocji przy pomocy pozy i ruchu,

 • animacja mimiki i oczu - zasady,

 • animacja fonemów - animacja ust do sekwencji mówionych,

 • odgrywanie scenek,

 • zagadnienia Motion Capture,

 • korzystanie z materiałów Motion Capture,

 • zaawansowana animacja kamery - edycja animacji,

 • kurs zakończony certyfikatem - 3D Character Animator.

Symulacje fizyczne - szkolenie kierunkowe  

Kursy dedykowane są osobom szczególnie zainteresowanym rozwijaniem swoich umiejętności w kierunku symulacji fizycznych.

Złożony jest z części teoretycznej i obszernej części praktycznej, kładącej nacisk na rozwijanie warsztatu w symulacjach takich jak ciecze, ogień, dym, destrukcja, efekty specjalne. W oparciu o programy Maya i Houdini.

Czas trwania: 4 miesiące / 16 spotkań

Możliwy tryb weekendowy (do 8h/dzień)

Grupy od 4. do 6. osób

Cena: 399zł miesięcznie / 1590zł za cały kurs

Każdy uczestnik może korzystać z edukacyjnej wersji oprogramowania w domu.

Szczegóły kursu:

 • wprowadzenie,

 • dwa podejścia do symulacji: równania Lagrange'a vs. Eulera,

 • voxele vs. cząsteczki,

 • nSystemy,

 • nPartcles - Nucleus, emitery, cząsteczki, Ground Plane,

 • typy cząsteczek, timing,

 • parametry fizyczne cząsteczek i Nukleusa,

 • Passive Colidery, stany inicjalne, emisja z obiektów,

 • ciecz,

 • nCloth, nHair,

 • zastosowanie,

 • parametry fizyczne,

 • nconstrainy,

 • praktyczne zastosowania - nie tylko do odzieży i włosów,

 • fluidy, ogień, dym, wybuchy,

 • kontenery i emitery 2D i 3D,

 • parametry emiterów, obiekty jako emitery,

 • parametry fizyczne fluidów, 

 • content method,

 • meshowanie dymu, ognia i transformacje,

 • shading i lighting fluidów,

 • mieszanie substancji,

 • stany początkowe,

 • kolizje z obiektami i oddziaływanie na inne obiekty,

 • dezintegracja ("destrukcje") obiektów - Houdini,

 • ciecze - Houdini,

 • kurs zakończony certyfikatem.

Game development - Szkolenie kierunkowe  

tworzenie gier komputerowych w oparciu o Unity, Z-Brush, Maya

Czas trwania: 4 miesiące / 16 spotkań

Możliwy tryb weekendowy (do 8h/dzień)

Grupy od 4. do 6. osób

Cena: 399zł miesięcznie / 1590 zł cały kurs

Każdy uczestnik może korzystać z edukacyjnej wersji oprogramowania w domu.

Szczegóły kursu:

 • workflow produkcyjny,

 • Podstawy Unreal/Unity,

 • game design,

 • tworzenie obiektów do gier,

 • optymalizacja obiektów,

 • export / import modeli,

 • export / import animacji,

 • export / import map,

 • podstawy programowania,

 • kompilacje,

 • kurs zakończony certyfikatem.

Production pipeline - szkolenie kierunkowe 

(koncept, modeling, rigging, animacje, lighting, shading, rendering  na postprodukcji i compositingu skończywszy)

W oparciu o Maya/3DS Max, Houdini, Z-Brush, Nuke.

Czas trwania: 4 miesiące / 16 spotkań

Możliwy tryb weekendowy (do 8h/dzień)

Grupy od 4. do 6. osób

Cena: 399zł miesięcznie / 1590zł za cały kurs

Każdy uczestnik może korzystać z edukacyjnej wersji oprogramowania w domu.

Szczegóły kursu:

 • workflow produkcyjny,

 • koncept art,

 • character development,

 • modeling (hardsurface + sculpting),

 • rigging,

 • animacja,

 • shading + texturing,

 • lighting,

 • rendering,

 • postprodukcja i compositing,

 • kurs zakończony certyfikatem.