top of page

Sztuczna inteligencja dla nauczycieli

janekneuronshot_woman_teacher_in_glasses_working_with_artificia_a7ffc237-716c-4ec9-bf7b-5b

Jakie korzyści daje nasz kurs:

Przewaga dzięki AI

 • Zrozumienie nowych technologii: Nauczyciele zyskują dogłębną wiedzę na temat AI, co pozwala im lepiej zrozumieć zmieniający się świat technologii i jak może on wpływać na edukację.

 • Wzbogacenie metod nauczania: Nauczyciele mogą wykorzystać AI do tworzenia bardziej interaktywnych i angażujących lekcji, co może zwiększyć zainteresowanie uczniów i poprawić wyniki w nauce.

 • Personalizacja nauczania: AI umożliwia dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, co może pomóc w lepszym zrozumieniu materiału i przyspieszyć postępy w nauce.

 • Efektywność pracy: Nauczyciele mogą używać narzędzi AI do automatyzacji pewnych zadań, jak ocenianie czy organizacja materiałów, co pozwala im skupić się na bardziej kluczowych aspektach nauczania.

 • Rozwój zawodowy: Poznawanie AI i stosowanie jej w nauczaniu to ważna umiejętność zawodowa, która może zwiększyć konkurencyjność nauczyciela na rynku pracy.

 • Lepsze zrozumienie uczniów: Narzędzia AI mogą pomóc nauczycielom analizować postępy i zachowanie uczniów, co umożliwia lepsze dostosowanie metod nauczania do ich potrzeb.

 • Przygotowanie uczniów na przyszłość: Nauczanie o AI i jej zastosowaniach przygotowuje uczniów do przyszłej kariery i życia w coraz bardziej zinformatyzowanym świecie.

 • Innowacyjne podejście do edukacji: Nauczyciele mogą wprowadzać nowe, innowacyjne podejścia do nauczania, co może przynieść korzyści całej społeczności szkolnej.

 • Rozwój osobisty: Nauka o AI to także rozwój osobisty, który może przynieść satysfakcję i poczucie osiągnięcia nauczycielowi.

Program kursu:

Jakie narzędzia poznasz:

 1. Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

  1. Definicja i typy sztucznej inteligencji

  2. Geneza i historia - rozwój, eksperymenty i próby.

  3. Stan obecny

  4. Dziedziny wykorzystania sztucznej inteligencji w życiu codziennym.

 2. Narzędzia Sztucznej Inteligencji

  1. Modele językowe

  2. Narzędzia generowania i analizy treści

  3. Narzędzia analizy i generowania obrazów

  4. Narzędzia przetwarzania dźwięku

  5. Narzędzia do analizy, edycji i tworzenia wideo

 3. Chatbot GPT

  1. Omówienie modelu językowego.

  2. Proces instalacji, rejestracji i logowania

  3. Porównanie wersji płatnej i darmowej

  4. Praktyczne zastosowania w pracy nauczyciela, w tym szybki dostęp do informacji, wsparcie w nauczaniu przedmiotów takich jak język polski, historia, biologia, matematyka, informatyka, pedagogika, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów, rozwoju zawodowym, ułatwieniach życia codziennego i dbaniu o dobre samopoczucie.

  5. Najnowsze aktualizacji i funkcje

 4. Zastosowanie AI do szybszego przyswajania i streszczenia treści różnych formatów: pisma, strony internetowe, artykuły, materiały wideo, książki, etc.

 5. Google Bard: porównanie z Chatbotem GPT, różnice i podobieństwa, wady i zalety obu systemów

 6. Etyka i potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

 7. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do obrony przed zagrożeniami związanymi z AI

 8. Narzędzia AI do generowania i analizy obrazów

 9. Narzędzia AI do pracy z materiałami wideo

 10. Narzędzia AI do pracy z dźwiękiem

 11. Panel dyskusyjny i ćwiczenia praktyczne

Chat GPT

Midjourney_Emblem.png

Mid Journey

ttsmaker2.jpg

TTS MAKER

Google_Bard_logo.svg.png

Google Bard

rask2.jpg

Rask

capcuticon.png

CAPCUT

janekneuronshot_AI_in_the_workplace_woman_at_desk_surrounded_by_3dff45f2-48f4-4cd7-af2d-14

Rewolucja technologiczna

Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, której siłą napędową jest sztuczna inteligencja. Ta innowacyjna technologia przekształca wiele aspektów naszego codziennego życia, od prostych aplikacji  po skomplikowane systemy zarządzania.

 

Jej zdolność do analizy i przetwarzania ogromnych zbiorów danych w krótkim czasie otwiera drzwi do innowacji w edukacji, medycynie, energetyce i wielu innych sektorach. Dzięki AI, pojazdy samodzielnie się poruszają, a diagnostyka medyczna staje się precyzyjniejsza i bardziej dostępna.

 

W obliczu tych gwałtownych zmian i nieskończonych możliwości, które AI przynosi, nie można zaprzeczyć, że sztuczna inteligencja zdecydowanie kształtuje nową erę w historii technologii.

janekneuronshot_an_abstract_computer_abstract_design_in_the_sty_b4f459bf-f0e9-45b8-a4eb-2d

Formy kursu

Wybierz dogodną dla siebie formę kursu. 

Możesz przystąpić do kursu w naszej sali szkoleniowej przy ulicy Pogodnej 33, Warszawa - Stara Miłosna lub wybrać dogodny dla Ciebie termin kursu realizowanego w formie online.

Jeżeli chcesz abyśmy przeprowadzili szkolenie w Twojej szkole dla większej liczby uczestników,

skontaktuj się z nami telefonicznie: 506 685 143 lub mailowo: office@neuroncube.com

janekneuronshot_AI_in_the_workplace_woman_at_desk_surrounded_by_3dff45f2-48f4-4cd7-af2d-14

Ul. Pogodna 33,

Warszawa - Stara Miłosna​

Kliknij aby wybrać i zarezerwować dogodny termin​:

janekneuronshot_woman_teacher_in_glasses_working_with_artificia_a7ffc237-716c-4ec9-bf7b-5b

Jeżeli chcesz abyśmy przeprowadzili szkolenie w Twojej szkole dla Większej liczby uczestników, skontaktuj się z nami telefonicznie: 506 685 143, lub mailowo: office@neuroncube.com

janekneuronshot_artificial_inteligence_cyborg_in_modern_backgro_1908ba26-79f6-4a89-a7c1-78

Kliknij aby wybrać i zarezerwować dogodny termin​ kursu online:

bottom of page