top of page

Sztuczna inteligencja

janekneuronshot_ai_cyborg_is_thinking_33b845ce-643d-47c3-82c6-d44ef0a213ff_edited.jpg

Zajęcia dające przewagę

Najważniejsze informacje

  • Uzyskanie przewagi dzięki rewolucyjnym rozwiązaniom sztucznej inteligencji

  • Poznanie platform bazujących na sztucznej inteligencji do rozwiązywania konkretnych problemów,

  • Między innymi: Chat GPT, Google Bard, MidJourney i wiele innych

  • Od pomocy w nauce i tworzenia treści, po analizę danych i wspomaganie decyzji

  • Praktyczne wykorzystanie AI w nauce i życiu codziennym

  • Aspekty etyczne wykorzystania AI

  • Nauka krytycznego myślenia o możliwościach i ograniczeniach narzędzi opartych na AI

janekneuronshot_artificial_inteligence_cyborg_in_modern_backgro_1908ba26-79f6-4a89-a7c1-78

Rewolucja technologiczna

Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, której siłą napędową jest sztuczna inteligencja. Ta innowacyjna technologia przekształca wiele aspektów naszego codziennego życia, od prostych aplikacji  po skomplikowane systemy zarządzania.

 

Jej zdolność do analizy i przetwarzania ogromnych zbiorów danych w krótkim czasie otwiera drzwi do innowacji w medycynie, edukacji, energetyce i wielu innych sektorach. Dzięki AI, pojazdy samodzielnie się poruszają, a diagnostyka medyczna staje się precyzyjniejsza i bardziej dostępna.

 

W obliczu tych gwałtownych zmian i nieskończonych możliwości, które AI przynosi, nie można zaprzeczyć, że sztuczna inteligencja zdecydowanie kształtuje nową erę w historii technologii.

janekneuronshot_digital_neuron_net_with_cyber_cables_and_cyborg_04589e56-8dbd-478a-9e33-41

Zajęcia z użycia narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak chat GPT, Google Bard, Midjourney i inne, to nowoczesne warsztaty skoncentrowane na praktycznym wykorzystaniu AI w nauce, pracy i życiu codziennym.

W trakcie kursu uczestnicy poznają, jak korzystać z różnych platform bazujących na sztucznej inteligencji do rozwiązywania konkretnych problemów, od pomocy w nauce i tworzeniu treści, po analizę danych i wspomaganie decyzji.

Dzięki interaktywnym ćwiczeniom uczniowie uczą się, jak dostosowywać i konfigurować narzędzia AI, aby sprostać ich indywidualnym potrzebom.

Zajęcia te rozwijają zdolności technologiczne uczestników, jednocześnie ucząc ich krytycznego myślenia o możliwościach i ograniczeniach narzędzi opartych na AI.

Po zakończeniu kursu uczestnicy są wyposażeni w umiejętności, które pozwalają im w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w ich osobistych i zawodowych działaniach.

bottom of page