top of page

Modelowanie 3D Postaci Gamingowych

zestaw01.png

Termin: 15 - 18 lipca​

Cena: 990 zł

Informacje i zapisy: 506 658 143

office@neuroncube.com

Młociny adres.png

Lokoalizacja

Galeria Młociny, Warszawa​

Lokal naprzeciwko sklepu "Mango"

Dzień 1

10:00 Zbiórka, przygotowanie pomysłów, stworzenie pliku projektu

10:30 -13:30 Praca nad projektem

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami modelowania 3D

 • Nauka korzystania z narzędzi do edycji i modyfikacji kształtów

13:30-14:00 Lunch

14:00-15:00 Praca własna

Dzień 2

10:00 Zbiórka

10:30 - 13:30 Kontynuacja pracy

 • Tworzenie i łączenie różnych brył, aby uzyskać bardziej złożone struktury

 • Wprowadzenie do teksturowania

13:30-14:00 Lunch

14:00-15:00 Czas wolny dla grupy

Dzień 3

10:00 Zbiórka

10:30 - 13:30 Kończenie pracy

 • Nauka podstaw oświetlenia i ustawiania sceny

13:30-14:00 Lunch

14:00-15:00 Czas wolny dla grupy

Dzień 4

10:00 Zbiórka

10:30 - 13:30 Eksport projektu

 • Finalizacja projektu, eksport modelu i prezentacja gotowego dzieła

13:30-14:00 Lunch

14:00-15:00 Czas wolny dla grupy

Ostatnia godzina, każdego dnia, to nagroda za wykonany plan pracy - czas relaksu i mecz w ulubione gry. Uczniowie grają w zespołach, co pozwala nawiązywać relacje i rozwijać umiejętności społeczne i interpersonalne. 

Modelowanie

Na zajęciach z modelowania obiektów 3D uczniowie poznają techniki tworzenia trójwymiarowych modeli.

Uczą się obsługi specjalistycznego oprogramowania, takiego jak Blender,
aby projektować realistyczne obiekty.

W trakcie zajęć rozwijają swoje umiejętności w zakresie teksturowania, oświetlenia i animacji modeli 3D.

Pracują zarówno indywidualnie, jak i w grupach, co pomaga im w doskonaleniu umiejętności artystycznych oraz technicznych.

Rozwój umiejętności artystycznych

Najważniejsze informacje

 • Dzieci poznają zaawansowane technologie, które są coraz bardziej powszechne w różnych branżach, od filmu po inżynierię.

 • Modelowanie 3D łączy technologię z artystycznym wyrazem, rozwijając w dzieciach umiejętności plastyczne.

 • Tworzenie trójwymiarowych modeli pozwala dzieciom na rozwijanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności.

 • Praca z modelami 3D uczy dokładności i precyzji, co jest ważne w wielu dziedzinach życia.

 • Umiejętności zdobyte na tych zajęciach mogą być fundamentem dla przyszłej kariery w branży gier, filmu, architektury czy inżynierii.

bottom of page